Tag name:sevmenin zamanı yok etiketi

Yarabbim

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Ya Evde Yoksan

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.7/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Sevenler Mesut Olmaz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Sev Dedi Gözlerim

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

İç Benim İçin

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)