Category name:Muhayyerkürdî

Yarabbim

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Sen Sev Beni

01/07/2014 / Yorum yok Sen Sev Beni
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Bozamazsın Beni Dünya

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.2/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Her Günüm Gamlı Geçer

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Hatasız Kul Olmaz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)